Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Cargando Eventos
Eventos

Asamblea Extraordinaria ATA Galicia 2024

Asamblea Extraordinaria para el próximo día 31 de enero 2024 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria
10/01/2024

CONVOCATORIA XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

En cumprimento co disposto nos artigos 25 e 26 dos Estatutos da Asociación de Traballadores por Conta Propia de Galicia – ATA, o Presidente acorda convocar aos asociados para celebrar a Asemblea Xeral Extraordinaria para o próximo día 31 de xaneiro ás 10:00h en primeira convocatoria, e ás 10:30h en segunda convocatoria na sede central da Asociación , situada na Calle Manuel Azaña, nº17 PBJ 15011 A Coruña coa seguinte Orde do Día:

1º-Aprobación, no seu caso, da modificación de estatutos.

2º-Proposta de novos membros de Xunta Directiva e no seu caso, nomeamento dos mesmos.

É imprescindible para asistir a Asemblea Xeral Extraordinaria, acreditar a condición de socio presentando o DNI, e exhibir no seu caso, o documento que acredite a representación doutro asociado.

En A Coruña, a 10 de xaneiro de 2024.