Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Cargando Eventos
Eventos

Asamblea Ordinaria ATA Galicia 2023

Asamblea Ordinaria para el próximo día 22 de diciembre 2023 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria
23/11/2023

En cumprimento co disposto nos artigos 25 e 26 dos Estatutos da Asociación de Traballadores por Conta Propia de Galicia – ATA, o Presidente acorda convocar aos asociados para celebrar a Asemblea Xeral Ordinaria para o próximo día 22 de Decembro ás 10:00h en primeira convocatoria, e ás 10:30h en segunda convocatoria, na sede central da Asociación , situada na Ronda de Outeiro, nº253-1ºC 15010 A Coruña, coa seguinte Orde do Día:

1.- Lectura e aprobación da Acta anterior
2.- Aprobación das contas do exercicio 2022
3.- Informe anual do Secretario Xeral, memoria de actividades.
4.- Informe do Presidente.
5.- Rogos e preguntas

É imprescindible para asistir a Asemblea Xeral Ordinaria, acreditar a condición de socio presentando o DNI, e exhibir no seu caso, o documento que acredite a representación doutro asociado.

En A Coruña, a 23 de novembro de 2023.