Convocatoria Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria de Asociados. ATA Galicia

1', 16"

Acorda convocar aos asociados para celebrar a Asemblea Xeral Ordinaria para o próximo día 29 de Outubro ás 10:00h

24 Septiembre 2021
Fecha:
29/10/2021
Hora:
10:30 am
Lugar:

ASOCIACIÓN DE TRABALLADORES POR CONTA PROPIA DE GALICIA – ATA

CONVOCATORIA XUNTA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

En cumprimento co disposto nos artigos 25, 26 e 43 dos Estatutos da Asociación de Traballadores por Conta Propia de Galicia – ATA, o Presidente acorda convocar aos asociados para celebrar a Asemblea Xeral Ordinaria para o próximo día 29 de Outubro ás 10:00h en primeira convocatoria, e ás 10:30h en segunda convocatoria.

Debido ás extraordinarias circunstancias que estamos a vivir, a Asemblea Xeral celebrarase a través de medios telemáticos, tal e como faculta o Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Nos próximos días facilitarase ligazón á plataforma a través da cal poderán conectarse os asociados e exercer así os seus dereitos, previa confirmación de asistencia ao correo electrónico galicia@ata.es non máis tarde do día 27 de outubro do 2021 ás 14 horas e con arranxo ao seguinte orde do día:

1.- Lectura e aprobación da Acta anterior

2.- Aprobación das contas do exercicio 2020

3.- Informe anual do Secretario Xeral, memoria de actividades.

4.- Informe do Presidente.

5.- Rogos e preguntas

Ao finalizar a Xunta Xeral Ordinaria celebraríase a Xunta Xeral Extraordinaria cós únicos puntos do orden do día de presentación de candidaturas, votación e elección de nova xunta directiva.

É imprescindible para asistir tanto a Asamblea Xeral Ordinaria coma a Extraordinaria, acreditar a condición de socio e exhibir no seu caso, o documento que acredite a representación doutro asociado.

0 prazo para a presentaci6n de candidaturas ante a Xunta Directiva terminará sete dias antes do dia no que se celebren as elecci6ns. As candidaturas presentaranse pechadas e bloqueadas co nome dos membros da Xunta Directiva.

En A Coruña, a 24 de Setembro de 2021.

Anterior publicación
Siguiente publicación

Orange Empresas

25. 09. 2021

Te puede interesar

28. 07. 2022
Digitalízate: curso virtual tutorizado y gratuito para digitalizar tu negocio
LEER MÁS
Digitalízate: curso virtual tutorizado y gratuito para digitalizar tu negocio
LEER MÁS
Digitalízate: curso virtual tutorizado y gratuito para digitalizar tu negocio
LEER MÁS